Tu jesteś: Strona Główna » Katowice uruchamiają największy system monitoringu nośników energii i wody

Katowice uruchamiają największy system monitoringu nośników energii i wody

| 2021-11-26
„System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice (SMiS)” to narzędzie mające na celu monitorowanie i analizę sytuacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. 25 listopada 2021 r. w Pałacu Młodzieży nastąpiła oficjalna prezentacja działania systemu.
– Wprowadzenie systemu monitoringu nośników energii i wody stanowi kolejny element budowania zrównoważonego rozwoju Katowic – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa będzie optymalizacja zużycia energii i wody z uwzględnieniem utrzymania komfortu użytkowników miejskich budynków. Efektywne gospodarowanie energią i wodą przełoży się z kolei na oszczędności – dodaje prezydent.

System monitorowania mediów i wody obejmuje m.in. liczniki energii elektrycznej, liczniki energii cieplnej, wodomierze, regulatory węzłów cieplnych, regulatory central wentylacyjnych, regulatory kotłowni oraz dodatkowe czujniki parametrów powietrza w budynkach użyteczności publicznej. Uruchomienie systemu poprzedziły kilkuletnie przygotowania w zakresie projektowania i wykonania elementów automatyki budynkowej. Dodatkowo, w ramach międzynarodowego projektu „MOLOC”, wykonana została analiza sposobu wdrożenia systemu uwzględniająca specyfikę Katowic.  

Koszt realizacji SMiS to nieco ponad 1 mln zł. Wykonawcą umowy wybranym w ramach przetargu nieograniczonego została firma Promar Sp. z o. o. z Bydgoszczy. Dla zadania został wykonany i złożony audyt efektywności energetycznej dzięki czemu część bezpośrednich wydatków z budżetu miasta Katowice związanych z funkcjonowaniem systemu możliwa jest do zrekompensowania poprzez sprzedaż tzw. „Białych certyfikatów”.

– Realizacja całego projektu składa się z dwóch głównych etapów realizowanych w okresie 4 lat i obejmuje wykonanie i uruchomienie centralnego systemu informatycznego w roku 2021 oraz funkcjonowanie i rozbudowę systemu w latach 2022 do 2024 – informuje Daniel Wolny, kierownik Biura Zarządzania Energią. – Docelowo, w 2024 roku, system obejmować będzie 71 budynków użyteczności publicznej – dodaje.

Etap pierwszy w swoim zakresie obejmował dostawę oprogramowania centralnego systemu informatycznego umożliwiającego wykorzystywanie zamontowanych w budynkach urządzeń automatyki kontrolno-pomiarowej. Ponadto, w tym etapie doposażono budynki w niezbędnym zakresie umożliwiającym funkcjonowanie usługi sterowania budynkowego oraz uruchomiono stanowiska Lokalnego Operatora Systemu znajdujące się w Biurze Zarządzania Energią Urzędu Miasta. Na ten moment w systemie znajduje się 61 miejskich budynków użyteczności publicznej. To między innymi  budynki Urzędu Miasta przy Rynku 1, ul. Młyńskiej 4 i ul. Francuskiej 70, Pałac Młodzieży, obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Jantor”, „Kolejarz” i „Szopienice” ale również budynki żłobka miejskiego, szkoły, czy jednostki kultury.

Drugi etap to głównie świadczenie przez firmę zewnętrzną usług bieżącego monitorowania i sterowania budynkami poprzez wdrożony system, w celu optymalizacji zużycia nośników energii oraz wody, a także świadczenie usługi aktualizacji i rozbudowy systemu o nowe funkcjonalności wraz z wizualizacją pomiarów w czasie rzeczywistym. Docelowo, od początku 2022 roku, część wizualizacji systemu dostępna będzie także dla mieszkańców poprzez stronę www.mce.katowice.eu   Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice


 
Katowice na Twitterze
Katowice na YouTube
Katowice na Facebooku
Katowice na Instagramie

2021 © Katowicetv.eu | Projekt i wykonanie strony : fdgstudio.net